Eines per comunicar-nos al web

dimarts, de maig 09, 2006

Una experiència amb blocs al PDC

Com molts de vosaltres ja sabreu, els PDC –els Programes de Diversificació Curricular–, per les seues característiques quant a la reducció d'alumnat, l'agrupació d'assignatures en àmbits i la relativa flexibilitat del cuurículum, permeten experimentar amb els procediments de què ens servim a l'aula per a treballar.
Això m'ha facilitat aquest curs de provar l'ús dels blocs com a eina de comunicació amb l'alumnat, de suport a la seua recerca, i de registre de les activitats.
Fins ara, tots hem fet servir la sala d'ordinadors per a fer una recerca al voltant d'un tema concret o per a confegir un butlletí o un treball de classe.
Tanmateix, almenys jo, no havia provat a fet servir amb major intensitat els recursos que ens ofereix internet com a eix central de l'activitat.

Així, durant aquest trimestre, a més de la marxa normal de classe, amb el típic material fotocopiat, i amb el qual treballem qüestions de llengua i ciències socials, cada dimarts anem a l'aula d'informàtica i ens connectem al bloc de l'Àmbit lingüístic i social, on jo, prèviament, he publicat una o dues activitats que han de realitzar fent servir la internet i que hauran de registrar cadascú al seu bloc. Aquestes activitats formen part del fil d'activitats del trimestre: sovint són complementàries del treball amb material imprés, però altres vegades també són capdals per al desenvolupament de les classes i la progressió de la informació a la qual van accedint.

Aquesta activitat la vam començar, evidentment, quan ens haguérem acostat al funcionament d'un bloc –que alguns ja coneixien per La paraula és nostra–, i amb la creació del bloc personal de cada membre de la classe. No cal dir la il·lusió que els féu fer-se la seua pàgina web.

Els enllaços a la pàgina de cada alumne/a els trobareu a la secció d'enllaços: el qualitat del treball realitzat i els èxits aconseguits difereixen en funció de cada persona, però jo, com a experiment, l'he trobat satisfactori, per la varietat que introdueix en una dinàmica de classe a vegades un poc rutinària i per la possibilitat d'accedir a uns recursos i informació als quals difícilment podríem arribar si no fos d'aquesta manera.
:)

Tic educativa

Eines per a blocs

Webquest / Caceres del tresor

Disseny web

els meus tags a del.iciou.us